Referat Generalforsamling 2023 & Formandens beretning

Dagsorden Referat: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jens Mønster, som blev valgt med applaus. Jens startede med at konstatere at generalforsamling var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne nemlig min. 2 uger før (indkaldelse udsendt 5. marts), og afholdes inden udgangen af juni og skal ulige år afholdes på Sjælland. Formandens beretning Bo daglig leder…

Skolesystemet i Tanzania

Der findes både private og regeringsskoler, og det gælder både for Primary Schools og for Secondary Schools. På de private skoler betales der skolepenge plus diverse udgifter til skolen, og på regeringsskoler betales der ikke skolepenge, men kun diverse skoleudgifter. Overordnet følger skolerne i Tanzania det engelske skolesystem og forløbet er således: Kindergarten og Pre-Primary…

Sponsor medlemskaber

Sponsormedlem Bronze Ved tegning af Sponsormedlem Bronze er følgende sponsorpakke inkl: Sponsormedlem Sølv Ved tegning af Sponsormedlem Sølv er følgende sponsorpakke inkl: Sponsormedlem Guld Ved tegning af Sponsormedlem Guld er følgende sponsorpakke inkl: Tilbage til forsiden

Referat Generalforsamling 2022 & formandens beretning

Generalforsamlingen afholdtes i år lørdag den 11. juni 2022 kl. 14:30 hos Birgit og Jens Mønster, Serup Tinghøjvej 49, 8632 Lemming 28 medlemmer deltog i generalforsamlingen Dagsorden: Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jens Mønster. Jens blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed lovlig. 2. Formandens beretning.…