Skolesystemet i Tanzania

Der findes både private og regeringsskoler, og det gælder både for Primary Schools og for Secondary Schools. På de private skoler betales der skolepenge plus diverse udgifter til skolen, og på regeringsskoler betales der ikke skolepenge, men kun diverse skoleudgifter.

Overordnet følger skolerne i Tanzania det engelske skolesystem og forløbet er således:

Kindergarten og Pre-Primary

  Svarer til børnehave og børnehaveklasse i Danmark og er frivilligt at deltage i (næsten alle er private, og her koster det skolepenge).

  Primary School

  Alle børn i Tanzania skal i princippet gennem et Primary School forløb. Her begynder man i Standard 1 og slutter i Standard 7 – svarer næsten til folkeskolen lige bortset fra, at de normalt begynder når barnet 5-6 år. Dog er Maasaibørn oftest lidt ældre når de starter i skolen.

  På regeringsskolerne er undervisningen på Swahili, og på de private skoler er undervisningen primært på Engelsk.

  Efter Standard 4 og Standard 7 er der en årsprøve – en statsprøve (fra Undervisningsministeriet) og alle elever i Tanzania får samme prøve. Prøven efter Standard 7 er betydende for om eleven kan fortsætte i Secondary School. Hvis man opnår nok point, tilbydes man en plads på en Regerings Secondary School. Får man ikke point nok efter Standard 7, stopper ens skolegang her.

  Eneste mulighed for yderligere skolegang er en privat Secondary School, som efter en prøve kan give eleven lov til at fortsætte.

  Skoleåret januar – december

  Secondary School

  For at blive optaget på en Regeringsskole, skal man have bestået Primary School – på Private Schools kan man baseret på en prøve optages også selvom man ikke har point nok.

  Forløbet er Ordinary Level – med klassetrinene Form 1 til Form 4 og derefter Advanced Level – Form 5 til Form 6.

  Skoleåret januar – december

  Ordinary Level

  Der er stopprøver fra Undervisningsministeriet efter Form 2 for alle elever, og består man ikke der, er det muligt at gå skoleåret om, ellers er det slut. Efter Form 4 er der afsluttende prøve, og består man ikke der, er der ingen mulighed for at gå om, og så er det slut.

  Efter den landsdækkende prøve efter Form 4, får eleverne karakter i Grades og Point. Grade A er bedst og B og C er også bestået men D er ikke bestået. I de enkelte Grades er der Point, og man skal have et bestemt antal Point for at man efter skolegangen er kvalificere til en videregående uddannelse. Har man bestået Form 4 godt, så tilbydes man en plads på en Regerings Secondary School i Form 5, har man delvist bestået, tilbydes man plads på andre uddannelsesinstitutioner såsom lærerseminarium. Består man ikke, slutter det her.

  Advanced Level

  Form 5 og Form 6 afsluttes med prøve efter Form 6. Består man her tilbydes man adgang til Universitetet eller anden højere uddannelse afhængig af Grades og Point.

  Tilbage til forsiden