Referat Generalforsamling 2023 & Formandens beretning

Dagsorden Referat: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jens Mønster, som blev valgt med applaus. Jens startede med at konstatere at generalforsamling var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne nemlig min. 2 uger før (indkaldelse udsendt 5. marts), og afholdes inden udgangen af juni og skal ulige år afholdes på Sjælland. Formandens beretning Bo daglig leder…