Oplysningsprojekt mod omskæringer af piger fra Engaresero, Lake Natron

I forbindelse med at vi i Lake Natron Maasai Support gerne ville forsøge at nedbringe antallet af Maasai piger der bliver omskåret, indgik vi i 2019 en aftale om samarbejde med en forening i Tanzania kaldet BAWAKIMO.

Det er desværre stadig meget udbredt at omskære piger i alderen 10-12 år. Det foregår specielt ude i ”bushen”, hvor Engaresero ligger. I Tanzania anslår man, at mellem 80 og 90 % af alle Maasaipiger bliver omskåret, også selvom det har været forbudt ved lov i Tanzania siden 1998.

BAWAKIMO består af 1.200 medlemmer, alle Maasaikvinder, der arbejder for at forbedre Maasai kvinders forhold. Foreningen er hjemmehørende i et nabodistrikt til Engaresero, Lake Natron, hvor vi arbejder.

Udover samarbejdsaftalen med BAWAKIMO, udfærdigede vi også en ansøgning til Cisu – Civilsamfund i udvikling – om støtte til at gennemføre et projekt i Engaresero mod omskæring af Maasaipiger. Vi søgte under puljen Medborgerindsatser (Citizen Participation Intervention).

Vi søgte sponsormidler til dette fælles projekt gennem CISU – Civilsamfund i Udvikling. Vi søgte under puljen Medborgerindsatser (Citizen Participation Intervention).

CISU administrerer udviklingsmidler på vegne DANIDA, og disse kan søges i forskellige puljer afhængig af projektet.

Projektet vi søgte om midler til hedder: Project on awareness creation to the community on effects on FGM*) in order to stop FGM to girls and women from Engaresero Community, Ngorongoro District Council.

*) FGM (Female Genital Mutilation) på dansk Omskæring

I slutningen af juni 2019 fik vi af CISU godkendt vores projektansøgning. Projektet løb fra juli 2019 til februar 2020 og blev implementeret af BAWAKIMO i Engaresero.

Projektet havde følgende hovedaktiviteter:

1. Igangsætning af projekt, herunder officiel godkendelse af projektet i det lokale distriktsudviklingsråd samt identifikation af målgrupper samt nøglepersoner.

2. Afholdelse af møder med traditionelle maasai ældre, statsembedsmænd i området, medlemmer af byrådet og andre nøglepersoner for at sikre ledelsesmæssig opbakning til projektet.

3. Afholdelse af landsby og bydels informationsmøder for alle voksne.

4. Træne udvalgte traditionelle maasai ældre i kvinders rettigheder og specielt i forhold til omskæring, vold mod kvinder samt ”børnebryllupper”.

5. Udvælge 60 unge (både drenge og piger) på skolerne fordelt på de 4 bydele, og træne dem til at kunne videreformidle budskabet.

6. At oprette ”Klubber” hvor pigerne kan søge hen, hvis de bliver truet med omskæring.

7. Uddannelse af Ngaribas (de gamle kvinder der foretager omskæringen) samt ansatte på den lokale lægeklinik i piger og kvinders rettigheder, og specielt i deres rolle i forbindelse med at stoppe omskæringerne. Ngaribas skal herefter aktivt involvere sig i de gamle traditioner, der er forbundet med skiftet fra pige til kvinde, men uden at foretage selve omskæringen.

8. Uddannelse af de der er udvalgt til at støtte op om Klubberne på skolerne.

9 Uddannelse af 50 lærere fra de to Primary Schools og den ene Secondary School, der er i området i kvinders rettigheder og specielt i henhold til omskæring, vold mod kvinder samt ”børnebryllupper”.

I dag er projektet gennemført og med stor succes.

Projektet blev implementeret af BAWAKIMO ved at involvere all de forskellige Maasai grupper (Ældre, Børn, Kvinder og Ngaribas (den der foretager omskæringen) samt den lokale landsby ledelse og alle lærerne på skolerne i området.

Implementeringen foregik ved aktivt at involvere alle de forskellige grupper i lokalområdet.

Det foregik primært sammen med de ældre i en form for diskussions møder. Overfor kvinderne foregik det mere i form af informationsmøder. Ngaribas fik både information i små grupper og lavede også øvelser for at sikre at de havde forstået sagen. Med børnene foregik det i små grupper, som også blev en del af set-up i skolerne hvor lærerne er blevet undervist til at kunne hjælpe og forklare.

Resultat af projektet er bl.a.:

– Projektet har bevirket at 75% af alle i lokalområdet nu kender til forholdene omkring omskæring.

– Det er nu i lokalområdet accepteret at piger ikke længere omskæres

– Projektet har også betydet at Ældre ikke længere vil kræve at pigerne omskæres.

Lake Natron Maasai Support og BAWAKIMO håber med projektet, at vi har medvirket til hvis ikke stoppe, så reducere antallet af omskæringer. Lykkes vi med, at nogle piger slipper for den forfærdelige omskæring, som de bliver udsat for, så har vi gjort noget godt.

Det første billede er fra et møde på det lokale borgmesterkontor i landsbyen Engaresero, hvor projektets aktiviteter bliver aftalt med bystyret. Det andet billede er fra et møde mellem Lake Natron Maasai Support og BAWAKIMO, hvor vores aftale om samarbejde blev underskrevet. På billedet ses Mary Morindat, CEO BAWAKIMO, Angela Kagashe, Programme Manager BAWAKIMO, Rose Ngaluko, Projektmedarbejder BAWAKIMO, Bo Kristiansen, CEO LNMS samt Elias Ndurway, Konsulent for LNMS.

Tilbage til forsiden