SKOLEUDDANNELSE

SKOLEUDDANNELSE

Den nok vigtigste del af vores støtte til Maasaierne i Engaresero er de sidste ti år gået til støtte af uddannelse.

Vi tror på, at det er den bedste måde at støtte Maasaierne i Engaresero for uden uddannelse ingen fremtid. Pr. februar 2021 støtter foreningen og vores medlemmer i alt 28 børn fra Engaresero.

Der er officielt skolepligt i Tanzania. Alle børn skal gå i Primary school fra Standard 1 til Standard 7, og efterhånden bliver de fleste Maasaibørn da også sendt i skole. Se mere om skolesystemet i Tanzania  HER

Vi har gennem årerne især støttet piger, der efter gammel Maasaitradition ikke skulle gå i skole, og da slet ikke gå i Secondary School.

En pige giftes bort til en anden familie, og flytter således til hendes mand´s familie og boma. Tidligere foregik det normalt i 12-13-årsalderen for pigen, og som en del af giftermålet modtager faderen til pigen et passende antal køer.

Dette er heldigvis langsomt ved at ændre sig, men hvis en familie skal vælge, om man har råd til at give et barn en uddannelse, så bliver det altid drengen, der får lov at gå i skole..

I foreningen har vi støttet børn enten ved at lave skolesponsorater hvor et eller flere medlemmer støtter et barn – læs mere om skolesponsorater HER  –  eller ved at foreningen for egne midler har støttet børnene.

Vi har gennem årene støttet børn i:

  • Kindergarten / Pre-Primary School –  Børnehaveklasse
  • Primary School (Standard 1 – Standard 7) Folkeskolen
  • Scondary School – Ordinary level (Form 1 – Form4)  “Mellemskolen”
  • Secondary School – Advanced level (Form 5 – Form 6) Gymnasium
  • College – Mellem lang udd. (Lærer, sygeplejerske mm)
  • Universitet – Bachelor uddannelse

Hugo Nielsen
Sponsor siden 2016

Jeg har siden 2016 haft et sponsorbarn gennem foreningen Lake Natron Maasai Support.

Foreningen er lille, men er stærkt forankret i lokalområdet. De mennesker, der er involveret i sponsorprogrammet, har et indgående kendskab til de lokale forhold, og har flere mangeårige kontakter lokalt. Foreningen er unik, idet hele beløbet der indbetales går ubeskåret til barnets uddannelse – der fratrækkes ingen omkostninger. Administrationsomkostninger og lignende dækkes af foreningens medlemmer.

Ved at have et sponsorbarn er man med til at sikre, at et barn får en uddannelse, hvilket ellers ikke ville ske. Og så er det nemt at være sponsor. Man kender på forhånd beløbet, og foreningen giver besked når det er tid til at betale. Derudover modtager sponsor løbende informationer om, hvordan det går ens sponsorbarn.

Foreningen har ved flere lejligheder muliggjort at man som sponsor kan besøge Tanzania.

Jeg kan varmt anbefale at få et sponsorbarn gennem Lake Natron Maasai Support.

Leo Christensen
Sponsor siden 2020

Jeg har gennem mere end 40 år været sponsor for adskillige børn gennem forskellige organisationer. Jeg har også besøgt to af børnene i hhv. Buenos Aires i Argentina samt Bangkok i Thailand i samarbejde med de lokale socialarbejdere.

I februar 2020 var jeg en af 29 medlemmer på en rejse til Tanzania arrangeret af Lake Natron Masai Support under ledelse af Bo Kristiansen. Her blev jeg igen bekræftet i, hvor megen forskel vi kan gøre i et barns liv.

Nu er jeg sammen med en kammerat sponsor for en pige, hvis mor er alene og derfor ikke har mulighed for at lade sin datter fortsætte i skolen. Vi betaler hver 1.500 kr. om året. Jeg håber, at jeg om et års tid får mulighed for at besøge pigen.

Jeg vil absolut anbefale at blive medlem af Lake Natron Masai Support og evt. overveje at blive hel- eller delsponsor for et masaibarn.