SENESTE ÅRSREGNSKAB

SENESTE ÅRSREGNSKAB

Resultatopgørelse 2020 i hovedtal  
   
   
Indtægter 2020  
Kontingent og Adm. Bidrag  39.346,23
Omkostninger  -13.034,00
Dækningsbidrag 26.312,23
Udgifter 2020  
Salgsomkostninger -274,63
Administrationsomkostninger -12.155,60
Revision -10.000,00
Øvrige kapacitetsomkostninger -600,00
Kapacitetsomkostninger -23.030,23
   
Driftsresultat 3.282,00
   
Finansielle indtægter 327,98
   
Resultat før skat 3.609,98
   
Resultat 3.609,98
   
   
   
Balance pr 31.12.2020  
   
Aktiver  
   
Andre tilgodehavender 8.774,52
   
Tilgodehavender 8.774,52
   
Likvide beholdninger (Bank m.m.) 60.737,14
   
Omsætningsaktiver 69.511,66
   
Aktiver i alt 69.511,66
   
   
Passiver  
   
Egenkapital inkl. årets resultat 22.971,85
   
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000,00
Forudbetalt kontingent 250,00
Periodeafgrænsningsposter  36.289,81
Kortfristede gældsforpligtelser 46.539,81
   
Gældsforpligtelser 46.539,81
   
Passiver i alt 69.511,66