PROJEKTER I STØBESKEEN

PROJEKTER I STØBESKEEN

Projekt: Vandresti fra Landsbyen Engaresero til højdedraget Leparakash

Engaresero Village Council (Landsbyrådet) har anmodet Lake Natron Maasai Support om at hjælpe med et projekt, der skal reparere to vanskelige passager på stien fra Engaresero op til Leparakash på toppen af Escarpment ved Lake Natron. Stien anvendes af både mennesker fra højdedraget, der skal ned for at handle i Engaresero samt køer, der skal op for at græsse eller ned til Engaresero for at drikke vand 2-3 gange om ugen.

Status april 2021

Vi har indgået aftale med Eramatara Engaresero Cultural Development Initiative (EECDI) en lokal NGO, om i fællesskab at forsøge at få et projekt godkendt, der kan få repareret vandrestien på de to passager, som er meget ufremkommelige. Se videoklip her LINK

Vi har aftalt med EECDI, at vi først, gennem en rådgivende ingeniør, skal have lavet en beskrivelse af arbejdet med en specifikation, der kan anvendes til at sende arbejdet i udbud til entreprenørvirksomheder.

Dette arbejde er nu i fuld gang, og Mike Leach fra GMP Consulting Engineers Ltd, Arusha, Tanzania, der laver oplægget, vil også senere skulle ansættes som vores supervisor i forhold til det entreprenørfirma, vi beslutter os for at lave kontrakt med.

Næste step

Når vi kender budget for arbejdet, skal vi søge CISU om DANIDA-midler til projektet..

Projekt: Opkvalificering fra Ngariba til Jordemoder

I forlængelse af vores omskæringsprojekt, hvor vi sammen med BAWAKIMO fra Tanzania fik skabt opmærksomhed på, hvor forkert det er at omskære de små piger, er det naturligt nu at følge op med et projekt, der er rettet mod Ngaribas (de ”gamle damer”, der foretog omskæringen). Som Ngaribas havde de en social status i det lokale maasai samfund, en status der ikke eksisterer når man stopper med at omskære pigerne.

Ngaribas hjælper også med ved fødsler som en slags jordemødre, og her er det mere deres erfaring end deres viden om helse og hygiejne, der gør dem kvalificerede. Ved at opbygge en større viden om helse og hygiejne, vil de blive endnu vigtigere ved fødsler og derved kunne opretholde noget af deres sociale status. Samtidigt vil man forventeligt kunne mindske børnedødeligheden.

Status april 2021

Vi har aftalt med BAWAKIMO at de, på basis af vores fælles projektoplæg, skal beskrive projektet inkl.  definere udvikling og indhold af en sådan kort uddannelse for tidl. Ngaribas, samt beskrive hvordan og hvorledes uddannelsen kan gennemføres i Tanzania.

Næste step:

Når beskrivelsen er på plads, baseret på aftaler med relevante fagfolk, vil vi kontakte CISU for at undersøge mulig finansiering af et sådant projekt med DANIDA-midler.