HJÆLP TIL SELVHJÆLP

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Hjælp til selvhjælp eller income generating activities vil vi i Lake Natron Maasai Support også gerne støtte, når vi har tilstrækkelige frie midler.

I 2019/2020 støttede vi en ung mand fra Engaresero med et lån til køb af motorcykel. Denne motorcykel anvender han som lokal taxi og efter knap et år havde han tilbagebetalt lånet og motorcyklen er nu hans ejendom.

Vi har også ydet en enlig mor et lån til at købe såsæd (majs), så hun ikke behøvede at sælge sin majs fra sidste høst til lav pris. Da prisen steg solgte hun sin majs og indfriede lånet.

I 2020 ydede vi vores engelsklærer et forskud på lønnen. Dette blev anvendt til køb af får på et tidspunkt, hvor prisen var meget lav på grund af Corona. Det er planen at fårene skal sælges, når familien i 2021 eller 2022 skal bygge eget hus.