ENGELSKUNDERVISNING I ENGARESERO

ENGELSKUNDERVISNING I ENGARESERO

I forbindelse med, at vi har sponseret nogle børn til en videregående uddannelse på Secondary School, er vi blevet opmærksomme på, at børnene, der har gået på den lokale Primary skole (folkeskole) i Engaresero, har noget af en udfordring med det engelske sprog, når de skal videre i systemet.

Før børnene kommer i skole taler de kun maasai, som er mange af forældrenes eneste sprog. Når de begynder i skolen – Primary School -, bliver de undervist på Swahili og har kun engelsk som et fag. Består de efter 7 år og har mulighed for at læse videre på en Secondary School, foregår al undervisning på engelsk.

Vi har i den forbindelse besluttet, at nogle af de bedst egnede børn, får muligheden for at blive flyttet til en engelsksproget privatskole, så de er bedre rustet, når de skal videre til Secondary School.

Vi udvalgte 2 børn – Monica og Daudi og fandt en god intermediate school, som det hedder, Mwalimu Anna English Medium Pre & Primary School, i Mtu Wa Mbu ca. 120 km fra Engaresero. Man kan ikke ”bare” melde børn ind i en sådan skole. Nej der skal laves ansøgninger og børnene skal til en test. På trods af deres gode begavelse, klarede de ikke testen i engelsk svarende til deres klassetrin, så vi, forældrene og skolen blev enige om, at for at børnene ikke skulle lide for store nederlag, skulle de 2 klassetrin tilbage.

En god beslutning, for efter det første år lå Daudi nr. 1 og Monica også i den bedste halvdel af deres klassetrin. Daudi og Monica har nu afsluttet skolen med bravur, og er klar til Secondary School

Efter det første år med Daudi og Monica er der flyttet tre skolebørn mere fra Engaresero til Mwalimu Anna English Medium Pre & Primary School.

Projekt Engelsk Undervisning i Engaresero

I et forsøg på at gøre skiftet fra f.eks. primary school til secondary school  lettere, besluttede vi i foreningen, at starte engelskundervisning efter skoletid med udvalgte børn. Dette også for at begrænse, at børn der kommer videre i skolesystemet, bliver rykket flere klasser tilbage.

Engelsk_6I skrivende stund har projekt engelskundervisning i Engaresero været i gang i 4 år. Der bliver undervist mandag til torsdag 2 timer om dagen. En sponsor har meldt sig til at betale for lærerlønnen og undervisningsmaterialet. Underviseren er Beatrice, der er uddannet på Universitetet. Den lokale primary skole har velvilligt stillet et lokale til rådighed, da undervisningen foregår uden for den normale skolegang. Den 1.ste klasse bestod af 12 elever – 6 fra Lyang’iri klanen som Elias tilhører, 3 som vi har udvalgt i Engaresero og 3 fra den lokale skole, som skolebestyrelsen havde udvalgt.

Det var ikke helt gnidningsfrit at komme til den løsning, da skolebestyrelsen mente, at det skulle være dem, der bestemte, hvem der skulle udvælges. Et møde blev arrangeret, hvor vi måtte have Elias til at fremlægge vores synspunkter, men da parterne ikke kunne blive helt enige, blev mødet hævet og et nyt tidspunkt aftalt. Elias refererede fra mødet, og en ny strategi blev lagt. Vi takkede for deres store hjælp med hensyn til lokale, men da det var os, der betalte, måtte det være rimeligt, at det var os, der bestemte, hvem der skulle undervises, og at det kunne der ikke gives køb på. Parterne blev herefter enige, og det blev som vi ville have det.

Engelsk_8

Undervisningen og materialer er gratis. Det eneste forældrene forpligter sig til, er at sørge for at børnene kommer til timerne og at undervisningsmaterialet bliver passet på. Der bliver ført protokol, og hvis der er for stort fravær, bliver pladsen overgivet til en anden.

Projektet blev kørt som et pilotprojekt det 1.ste år, for at se om det fungerede og havde nogen effekt. Vi fra bestyrelsen, der besøger Tanzania hvert år, skulle så evaluere projektet det følgende år.

Vi må sige, at det har været en succes. Undervisningen er nu blevet udvidet til 20 børn der er opdelt i 2 hold efter deres Engelsk kunnen. Det ene hold bliver undervist mandag og onsdag og det andet tirsdag og torsdag alle dage fra 16:00-18:00.

Det at børnene bliver udtaget til at få den ekstra engelskundervisning er ingen garanti for, at der står et skolesponsorat og venter på dem, hvad vi har gjort forældrene helt klart

Engelsk_5

Birgit Mønster
Næstformand

Birgit