Projekt der skal stoppe/reducere omskæringer af piger fra Engaresero, Lake Natron

Projekt der skal stoppe/reducere omskæringer af piger fra Engaresero, Lake Natron

Projekt der skal stoppe/reducere omskæringer af piger fra Engaresero, Lake Natron

Vi har indgået en aftale om samarbejde med en forening i Tanzania kaldet BAWAKIMO.

BAWAKIMO består af 1.200 medlemmer, alle maasai kvinder, der arbejder for at forbedre maasai kvinders forhold. Foreningen er hjemmehørende i et nabodistrikt til Engaresero, Lake Natron, hvor vi arbejder.

Udover samarbejdsaftalen har vi sammen udfærdiget en ansøgning om støtte til at gennemføre et projekt i Engaresero mod omskæring af maasai piger, som jo desværre stadig er meget udbredt, specielt ude i ”bushen”, hvor Engaresero ligger. I Tanzania anslår man, at mellem 80 og 90 % af alle maasai piger bliver omskåret, også selvom det har været forbudt ved lov i Tanzania siden 1998.

Vi har på fælles vegne søgt CISU – Civilsamfund i Udvikling – om midler til at gennemføre dette projekt. Vi har søgt under puljen Medborgerindsatser (Citizen Participation Intervention).

CISU administrerer udviklingsmidler på vegne DANIDA, og disse kan søges i forskellige puljer afhængig af projektet.

Projektet vi har søgt penge til hedder:

Project on awareness creation to the community on effects on FGM*) in order to stop FGM to girls and women from Engaresero Community, Ngorongoro District Council.

*) FGM (Female Genital Mutilation) på dansk Omskæring

I slutningen af juni 2019 fik vi af CISU godkendt vores projektansøgning. Projektet løber fra juli til december 2019 og er i skrivende stund i fuld gang med at blive implementeret af BAWAKIMO i Engaresero.

Projektet har følgende hovedaktiviteter:

  1. Igangsætning af projekt, herunder officiel godkendelse af projektet i det lokale distriktsudviklingsråd samt identifikation af målgrupper samt nøglepersoner.
  2. Afholdelse af møder med traditionelle maasai ældre, statsembedsmænd i området, medlemmer af byrådet og andre nøglepersoner for at sikre ledelsesmæssig opbakning til projektet.
  3. Afholdelse af landsby og bydels informationsmøder for alle voksne.
  4. Træne udvalgte traditionelle maasai ældre i kvinders rettigheder og specielt i forhold til omskæring, vold mod kvinder samt ”børnebryllupper”.
  5. Udvælge 60 unge (både drenge og piger) på skolerne fordelt på de 4 bydele, og træne dem til at kunne videreformidle budskabet.
  6. At oprette ”Klubber” hvor pigerne kan søge hen, hvis de bliver truet med omskæring.
  7. Uddannelse af Ngaribas (de gamle kvinder der foretager omskæringen) samt ansatte på den lokale lægeklinik i piger og kvinders rettigheder, og specielt i deres rolle i forbindelse med at stoppe omskæringerne. Ngaribas skal herefter aktivt involvere sig i de gamle traditioner, der er forbundet med skiftet fra pige til kvinde, men uden at foretage selve omskæringen.
  8. Uddannelse af de der er udvalgt til at støtte op om Klubberne på skolerne.
  9. Uddannelse af 50 lærere fra de to Primary Schools og den ene Secondary School, der er i området i kvinders rettigheder og specielt i henhold til omskæring, vold mod kvinder samt ”børnebryllupper”.
  10. Lave lokale radioprogrammer og spots på emnet.

I dag er aktivitet 1-4, 5 samt 7 gennemført, så det ser ud til, at vi når at gennemføre alle aktiviteter som planlagt inden udgangen af 2019.

Lake Natron Maasai Support og BAWAKIMO håber med projektet, at vi kan, hvis ikke stoppe, så reducere antallet af omskæringer. Lykkes vi med, at nogle piger slipper for den forfærdelige omskæring, som de bliver udsat for, så har vi gjort noget godt.

Det første billede er fra et møde på det lokale borgmesterkontor i landsbyen Engaresero, hvor projektets aktiviteter bliver aftalt med bystyret. Det andet billede er fra et møde mellem Lake Natron Maasai Support og BAWAKIMO, hvor vores aftale om samarbejde blev underskrevet. På billedet ses Mary Morindat, CEO BAWAKIMO, Angela Kagashe, Programme Manager BAWAKIMO, Rose Ngaluko, Projektmedarbejder BAWAKIMO, Bo Kristiansen, CEO LNMS samt Elias Ndurway, Konsulent for LNMS.

IMG_1836 (2)