Engelskundervisning i Engaresero

Engelskundervisning i Engaresero

Engelskundervisning i Engaresero

I forbindelse med, at vi har sponseret nogle børn til en videregående skolegang på Secondary School, er vi blevet opmærksomme på, at børnene, der jo har gået på den lokale skole i Engaresero, har noget af en udfordring med det engelske sprog, når de skal videre i systemet. Vi har i den forbindelse besluttet, at nogle af de bedst egnede børn, får muligheden for at blive flyttet til en engelsksproget privatskole, så de er bedre rustet, når de skal videre til Secondary School. Vi udvalgte 2 børn – Monica og Daudi og fandt en god intermediate school, som det hedder Mwalimu Anna English Medium Pre & Primary School, i Mtu Wa Mbu ca 120 km fra Engaresero. Man kan ikke ”bare” melde børn ind i en sådan skole. Nej der skal laves ansøgninger og børnene skal til en test. På trods af deres gode begavelse, klarede de ikke testen i engelsk svarende til deres klassetrin, så vi, forældrene og skolen blev enige om, at for at børnene ikke skulle lide for store nederlag, skulle de 2 klassetrin tilbage. En god beslutning, for efter det første år ligger Daudi nr. 1 og Monica også i den bedste halvdel af deres klassetrin. Efterfølgende har vi besluttet at sponsere endnu et barn fra Engaresero til samme skole nemlig Esther, der går en klasse under Daudi og Monica.

Og hvorfor så ekstra engelskundervisning i Engaresero. Det er et forsøg på, at gøre børnenes færdigheder i engelsk bedre, så vi undgår, at de børn der skal på intermediate school, ikke behøver at blive sat 1-2 klassetrin tilbage, da 1 års skolegang på en intermediate school, som jo er en kostskole, ikke er en helt billig fornøjelse.

Engelsk_6I skrivende stund er projekt engelskundervisning i Engaresero skudt i gang, der bliver undervist 3×2 timer om ugen. En sponsor har meldt sig til at betale for lærerlønnen og undervisningsmaterialet. Underviseren er fundet og den lokale skole har velvilligt stillet et lokale til rådighed, da undervisningen foregår uden for den normale skolegang. Klassen består af 12 elever – 6 fra Lyang’iri klanen som Elias tilhører, 3 som vi har udvalgt i Engaresero og 3 fra den lokale skole, som skolebestyrelsen har udvalgt.

Det var ikke helt gnidningsfrit, at komme til den løsning, da skolebestyrelsen mente, at det skulle være dem, der bestemte, hvem der skulle udvælges. Et møde blev arrangeret, hvor vi måtte have Elias til at fremlægge vores synspunkter, men da parterne ikke kunne blive helt enige, blev mødet hævet og et nyt tidspunkt aftalt. Elias refererede fra mødet, og en ny strategi blev lagt. Vi takkede for deres store hjælp med hensyn til lokale, men da det var os, der betalte, måtte det være rimeligt, at det var os, der bestemte, hvem der skulle undervises, og at det kunne der ikke gives køb på. Parterne blev herefter enige, og det blev som vi ville have det.

Engelsk_8

Undervisningen og materialer er gratis. Det eneste forældrene forpligter sig til, er at sørge for at børnene kommer til timerne og at undervisningsmaterialet bliver passet på. Der bliver ført protokol, og hvis der er for stort fravær, bliver pladsen overgivet til en anden.

Projektet kører som et pilotprojekt indtil februar mdr., hvor vi er 4 fra bestyrelsen, der har vores årlige besøg i Tanzania. Vi vil i den forbindelse evaluere på projektet, for at se om det fungerer, og om der fremadrettet er noget vi kan gøre bedre eller skal gøre anderledes.

Vi har p.t. 4 sponsorbørn på kostskole og de næste par år, har vi 4-6 børn i familien, der står for tur. Dertil kommer, at det er rygtedes at vores forening findes. Vi får nu tilsendt ansøgninger om hjælp til at financierer deres børns skolegang, vel og mærke børn, der kommer ind under vores formålsparagraf, men som vi har svært ved at kunne hjælpe, da vi jo kun har begrænsede midler til rådighed.

Engelsk_5

Birgit Mønster
Næstformand

Birgit